Maminko, seš blbá nebo naslaná? Aneb mateřská dovolená za trest

29.11.2017Narození potomka a doba bezprostředně následující by měla patřit k nejšťastnějším obdobím v životě ženy. Proč tomu tak ve většině případů není, ba je tomu právě naopak? Kde se stala chyba?


Zástupy nešťastných žen

Zhruba tři sta tisíc českých žen (a kolem pěti tisíc českých mužů, abychom byli genderově korektní) v současné době tráví čas péčí o své děti formou placené rodičovské. Tři sta tisíc blbých a nasraných žen. Protože přesně tak se většina z nich cítí. Představte si, že by se všechny sestěhovaly do jednoho města - taková jedna Ostrava, nebo Plzeň s Českými Budějovicemi dohromady. To už je pěkný zástup blbých a nasraných žen.

Zatímco představa sestěhování (a sociálního vyčlenění) takto "postižených" žen zůstává v rovině science fiction, jejich pocity frustrace jsou každodenní realitou. Proč tomu tak je?
Nejprve fakta:

Česká republika patří k zemím s nejdelší rodičovskou dovolenou v EU. Rodičovské dovolené na sebe navíc často navazují a české ženy tak opouštějí pracovní trh někdy až na šest let.

Péče o děti a domácnost stále leží převážně na ženách. Ve většině českých domácností (64 %) je to žena, kdo zastává většinu prací a péče o domácnost a děti (Gregorová, D. in Novinky.cz, 2017).

Rodičovství tvrdě dopadá na kariérní dráhu žen. Tzv. "pay gap" je nejvyšší právě v době, kdy se ženy vracejí do práce po rodičovské dovolené (Gregorová, D. in Novinky.cz, 2017).

Nabídka částečných úvazků je stále mizivá. Dle statistik Eurostatu na částečný úvazek v produktivním věku pracuje jen necelých 10 % českých žen.

Co z toho vyplývá?

Žena, která dosud svůj čas dělila (v různém poměru dle svého osobního založení) mezi práci, partnera, kamarády a koníčky, se prakticky ze dne na den ocitá sama s dítětem, bez profesní
seberealizace, bez kontaktu s přáteli, bez volného času pro naplňování svých potřeb a v nejistotě, co ji čeká po návratu z rodičovské dovolené. A navíc často bez pochopení nejbližšího okolí. Dobře si vzpomínám, co mi odpověděl partner, když jsem se snažila mu své pocity vylíčit. "Ale takhle jsi to přece chtěla, byla to tvoje volba". A já mu v duchu dala za pravdu. 

Až mnohem později, kdy už jsem se na období rodičovské dovolené dívala s odstupem, mi došlo, jak zrádný je to argument. A jak hluboce je v naší společnosti, navzdory všemu pokroku, zakořeněný mýtus idealizované matky, který zahrnuje představu, že má být ve své roli šťastná a vyrovnaná, protože si ji sama zvolila. (Tvarogová, I., 2011)

Zkuste si na chvilku odmyslet tu radostnou událost narození dítěte a podívat se na situaci novopečené matky bez tohoto "bonusu". Představte si, že by Vám někdo udělal následující nabídku: Po dobu tří let nebudeš docházet do zaměstnání, budeš se pohybovat výlučně v prostředí tvého bytu a přilehlého parku, omezíš styky se svými přáteli na minimum, vzdáš
se svých koníčků a zálib a převezmeš veškerou péči o domácnost. Šli byste do toho?

A jsme zase u té pověstné trojnožky životní pohody rodina-práce-koníčky. Pravda je taková, že na rodičovské se stolička pořádně viklá. V podstatě balancuje na jediné noze a pak už stačí opravdu málo - nepochopení ze strany partnera či pocit, že péči o rodinu nezvládám tak, jak bych měla, a na katastrofu je zaděláno.

Kudy z toho ven?

Ano, situace se v posledních letech hodně zlepšuje. Vezměte si jen všechny ty přebalovací a kojící koutky v restauracích a obchodech, bezbariérovou dopravu ve městech, mateřská centra. Co se příliš nemění, je vnímání ženy na mateřské a rodičovské dovolené. Dokud se o tomto období nezačne mluvit jako o jedné z nejnáročnějších etap v životě ženy, dokud se bude označovat "dovolenou", dokud muži nepochopí, jak důležité je v této fázi vztahu ženu "podržet", pak jako by se nezměnilo vůbec nic.

A co bych dnes odpověděla dceři na její otázku? Ne, miláčku, jsem jen trochu vyčerpaná a nešťastná. A hodně, hodně nepochopená.


Citace:

Manažerka Diana Gregorová: Česko je na chvostu žebříčku platové rovnosti v Evropě. In Novinky.cz [on-line]. 27.9.2017 [cit. 29.11.2017]. Dostupné z: https://www.czlobby.cz/cs/zpravy/manazerka-diana-gregorova-cesko-je-na-chvostu-zebricku-platove-rovnosti-v-evrope ).

Tvarogová, I., 2011. Prožívání a životní spokojenost žen na mateřské dovolené. Bakalářská práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta [on-line] [cit. 29.11.2017].
Dostupné z: https://theses.cz/id/14uc87?furl=%2Fid% 2F14uc87;so=nx;lang=en;info=1;isshlret=spokojenost%3B;zpet=%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3Dspokojenost%26start%3D43.